SOONTAI - better choice for you.
   http://www.soontai.com
 
AP1-1550 MMDS Amplifier
GainInput Return Loss
SPAN : 1000MHz
 
[ Fig. 1 ]
 
 Output Return Loss
SPAN : 1000MHz
 
[ Fig. 2 ]
 
 

BACK


SOONTAI  TECH  CO.,  LTD.
No.43, Huangong Rd., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan
TEL: 886-6-2016969   FAX: 886-6-2013939   E-mail: soontai@soontai.com